Aroma
   
Boilies

Chufas

Flavour
Imitación plástico
Method y Stick mix
Pellet

Aroma

Boilies

Chufas

Flavour

Imitación plástico

Method y Stick mix

Pellet

Aroma